HOA Portfolio

Portfolio of 40 single family residences in South Florida